O firmie


Profil działalności
:

? Sprzedaż opraw i modułów oświetlenia awaryjnego

- również z deklaracją CNBOP

? Sprzedaż stateczników Elektronicznych firmy BAGlogo_bag

? Elektroinstalatorstwo w pełnym zakresie

? Modernizacja i konserwacją obiektów

? Pomiary parametrów sieci

? Pomiary natężenia światła - odbiory techniczne -

? Projekty rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego i realizacją projektów.

? Kompleksowe dostawy materiałów elektrycznych i opraw

oświetleniowych wszystkich producentów.